Sveriges snabbast växande tidning

Det talas mycket om mediekris och tidningsdöd i Sverige, men det finns de som går mot strömmen. Den tidskrift i Sverige som ökar snabbast handlar om just skrivande.

Tidningen Skriva, med bas i Göteborg, kom ut med sitt första nummer hösten 2011. Fokus ligger på tips till de som ägnar sig åt skrivande, med artiklar om skrivprocessen, intervjuer med etablerade författare och tips. Intresset för skrivande har ökat kraftigt sedan millennieskiftet, och Skriva-redaktionen startade vid rätt tidpunkt. Idag är man den snabbast växande tidskriften i Sverige.

Även i Finland märks en liknande trend. Det ges ut fler svenskspråkiga böcker där än någonsin tidigare, trots att många förlag går på knäna. De böcker som ges ut är framför allt egenutgivna. Naturligtvis har också bloggarna spelat in. Det är enkelt att starta en blogg för att dela med sig av sina tankar, dikter och noveller, och det är ingen tillfällighet att många etablerade författare, poeter och skribenter också har bloggar.

Kanske är det symptomatiskt att tidskriften Bonniers litterära magasin, mer känt under förkortningen BLM, slutgiltigt lades ned 2004. Man skulle kunna säga att dagens människor är mer intresserade av att reflektera över sina egna liv än av att läsa om andras.

Å andra sidan har BLM:s mantel i viss mån plockats upp av KF, som ger ut tidningen Vi Läser. Denna tidskrift startades 2008, alltså ganska långt före Skriva. Det finns naturligtvis en stor överlappning, men som tidningarnas namn antyder vänder de sig till olika målgrupper.

Tidningen Skriva är inte den enda tidning som uppmuntrar till skrivande. Tidskriften Ponton har getts ut sedan 1998, och fokuserar på ungas skrivande. Det mesta av materialet i tidningen består av texter som skickats in av unga i åldern 14-21 år, och det är också den åldersgruppen som dominerar redaktionen. Kanske är det Ponton som har berett marken för Tidningen Skriva?