Författardrömmar

År 2010 genomfördes en undersökning på uppdrag av ett förlag som arbetar med egenutgivning. Nästan 33 % av de tillfrågade skulle vilja ge ut sin egen bok, skrev DN då. Undersökningen visade på en stor skillnad mellan könen, men med en gemensam nämnare. Männen uppgav att de ville skriva resedagböcker eller hobbyböcker, kvinnorna kokböcker eller romaner. Både män och kvinnor uttryckte dock också intresse för att skriva deckare.

En intressant sak som undersökningen visade var att hela en fjärdedel av de tillfrågade i åldern 18-24 år sade sig vara sugna på att publicera självbiografier. Fem år senare kan vi konstatera att detta ännu inte har satt några spår i bokutgivningen, men det kanske kommer.

De flesta tänker nog att det krävs kontrakt med ett förlag för att få sina alster utgivna, men det finns många andra sätt. Det är inte ovanligt att texter av helt oetablerade författare ingår i antologier av olika slag. Det kan vara oväntade aktörer som sätter samman dessa antologier, som i fallet Trollhätteberättelser. För att fira 100-årsjubileet av slussarna vid Göta Älv samlar man nu in berättelser om och från staden. Mer om detta projekt finns att läsa här.

Den som går på gymnasiet och vill prova på att skriva kan också välja att göra ett skönlitterärt projektarbete. En av de som gjort detta är Julia Mattson från Gävle, som man kan läsa mer om här. Hennes projektarbete är en novellsamling. Det är dock inte på alla skolor som man har denna möjlighet, utan det beror mycket på vem man får som handledare. Ofta måste arbetet dokumenteras i en skrivdagbok eller liknande.

Hur får man då inspiration? Martin Wänerholm, som skrivit novellsamlingen Du behåller din plats i kön, delar med sig av följande tips:

  • Skriv ner dina idéer
  • Be någon annan läsa dina texter
  • Gå med i en skrivarförening
  • Läs mycket böcker
  • Leta tips på nätet